Danh sách

Uristic 200

0
Uristic 200 - SĐK VD-25757-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Uristic 200 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 200mg

Usolin 200

0
Usolin 200 - SĐK VD-24838-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Usolin 200 Viên nén bao phim - Acid Ursodeoxycholic 200mg

Ursocholic-OPV 200

0
Ursocholic-OPV 200 - SĐK VD-26230-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursocholic-OPV 200 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 200mg

Galcholic 200

0
Galcholic 200 - SĐK VD-28542-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Galcholic 200 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 200mg

Prohepatis

0
Prohepatis - SĐK VD-29535-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Prohepatis Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic 200mg
Thuốc Uruso - SĐK VN-18290-14

Uruso

0
Uruso - SĐK VN-18290-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Uruso Viên nén - Acid ursodeoxycholic 200mg

Meyerurso 200

0
Meyerurso 200 - SĐK VD-32338-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Meyerurso 200 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 200mg