Danh sách

Midanitin 250

0
Midanitin 250 - SĐK VD-31134-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Midanitin 250 Viên nén - Acid ursodeoxycholic 250 mg

Maxxhepa urso 250

0
Maxxhepa urso 250 - SĐK VD-30292-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Maxxhepa urso 250 Viên nang cứng (vàng đậm-vàng nhạt) - Acid ursodeoxycholic 250 mg

Meyerurso

0
Meyerurso - SĐK VD-28716-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Meyerurso Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 250 mg