Danh sách

Ursochol 250 mg

0
Ursochol 250 mg - SĐK VN-22135-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursochol 250 mg Viên nang cứng - Acid ursodeoxycholic 250mg
Thuốc Ukapin - SĐK VD-27219-17

Ukapin

0
Ukapin - SĐK VD-27219-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Ukapin Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 250mg