Danh sách

Lodegald-Urso

0
Lodegald-Urso - SĐK VD-30765-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Lodegald-Urso Viên nang cứng - Acid ursodeoxycholic 300 mg

Maxxhepa urso 300 capsules

0
Maxxhepa urso 300 capsules - SĐK VD-26732-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Maxxhepa urso 300 capsules Viên nang cứng (xanh lá-vàng nhạt) - Acid ursodeoxycholic 300 mg

Livursol 300

0
Livursol 300 - SĐK VD-26793-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Livursol 300 Viên nang cứng - Acid ursodeoxycholic 300 mg

Maxxhepa urso 300

0
Maxxhepa urso 300 - SĐK VD-29676-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Maxxhepa urso 300 Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic 300 mg
Thuốc Homan - SĐK VD-25373-16

Homan

0
Homan - SĐK VD-25373-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Homan Viên nén - Acid ursodeoxycholic 300 mg
Thuốc Ursimex 300 - SĐK VD-26863-17

Ursimex 300

0
Ursimex 300 - SĐK VD-26863-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursimex 300 Viên nén - Acid ursodeoxycholic 300 mg

Megistan

0
Megistan - SĐK VD-33941-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Megistan Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic 300 mg
Thuốc SaVi Urso 300 - SĐK VD-23009-15

SaVi Urso 300

0
SaVi Urso 300 - SĐK VD-23009-15 - Thuốc đường tiêu hóa. SaVi Urso 300 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 300 mg