Danh sách

Uristic 300

0
Uristic 300 - SĐK VD-22979-15 - Thuốc khác. Uristic 300 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 300mg

Ursodex

0
Ursodex - SĐK VD-30206-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursodex Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic 300mg

Pancrezym

0
Pancrezym - SĐK VD-30202-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Pancrezym Viên nén - Acid ursodeoxycholic 300mg

Asopus 300

0
Asopus 300 - SĐK VD-31068-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Asopus 300 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 300mg

SaViUrso 300

0
SaViUrso 300 - SĐK VD-11692-10 - Thuốc đường tiêu hóa. SaViUrso 300 - Acid Ursodeoxycholic 300mg

Macibin

0
Macibin - SĐK VD-21566-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Macibin Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic 300mg

Galcholic 300

0
Galcholic 300 - SĐK VD-28543-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Galcholic 300 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 300mg

Ursokol 300

0
Ursokol 300 - SĐK VD-29134-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursokol 300 Viên nén - Acid ursodeoxycholic 300mg

Meyerursolic

0
Meyerursolic - SĐK VD-30050-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Meyerursolic Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 300mg
Thuốc Zuiver - SĐK VD-28490-17

Zuiver

0
Zuiver - SĐK VD-28490-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Zuiver Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 300mg