Danh sách

URSA

0
URSA - SĐK VN-6879-02 - Thuốc đường tiêu hóa. URSA Viên nén - Acid Ursodeoxycholic

Udihep

0
Udihep - SĐK VN-7863-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Udihep Viên nén - Acid Ursodeoxycholic

Genchol

0
Genchol - SĐK VN-1316-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Genchol Viên nén-100mg - Acid Ursodeoxycholic

DaewoongURSA Tab. 100mg

0
DaewoongURSA Tab. 100mg - SĐK VN-1807-06 - Thuốc đường tiêu hóa. DaewoongURSA Tab. 100mg Viên nén-100mg - Acid Ursodeoxycholic

Urdilaz soft cap.

0
Urdilaz soft cap. - SĐK VN-14319-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Urdilaz soft cap. Viên nang mềm - Acid Ursodeoxycholic

Urdilaz soft cap.

0
Urdilaz soft cap. - SĐK VN-14319-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Urdilaz soft cap. Viên nang mềm - Acid Ursodeoxycholic

Uldeso tab.

0
Uldeso tab. - SĐK VN-12487-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Uldeso tab. Viên nén - Acid Ursodeoxycholic

Uruso

0
Uruso - SĐK VN-14659-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Uruso Viên nén - Acid Ursodeoxycholic
Thuốc Dourso - SĐK VD-21025-14

Dourso

0
Dourso - SĐK VD-21025-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Dourso Viên nang cứng - Acid ursodeoxycholic