Danh sách

Zoledronic acid-hameln 4mg/5ml solution for infusion

0
Zoledronic acid-hameln 4mg/5ml solution for infusion - SĐK VN-19417-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zoledronic acid-hameln 4mg/5ml solution for infusion Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền - Acid zoledronic (dưới dạng Zoledronic acid monohydrat) 4mg/5ml

Zomekal

0
Zomekal - SĐK VN-19521-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zomekal Bột pha dung dịch đậm đặc để pha thuốc tiêm truyền - Acid zoledronic (dưới dạng Zoledronic acid monohydrat) 4mg/5ml

Zolasta

0
Zolasta - SĐK VN-20298-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zolasta Dung dịch pha truyền tĩnh mạch - Acid zoledronic (dưới dạng Zoledronic acid monohydrat) 4mg/5ml