Danh sách

Thuốc Gel CiACCA - SĐK VD-21479-14

Gel CiACCA

0
Gel CiACCA - SĐK VD-21479-14 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Gel CiACCA Gel bôi ngoài da - Adapalen 0,01g/10g; Clindamycin (dưới dạng clindamycin phosphat) 0,1g/10g