Danh sách

Idozaxi

0
Idozaxi - SĐK QLĐB-543-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Idozaxi Viên nén - Adefovir dipivoxil 10 mg

Adefovir meyer

0
Adefovir meyer - SĐK VD-24495-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Adefovir meyer Viên nén - Adefovir dipivoxil 10 mg