Danh sách

Nibisina

0
Nibisina - SĐK VD-3295-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Nibisina Viên nén - Paracetamol, Adiphenine hydrochloride, diphenhydramine hydrochloride

Nibisina

0
Nibisina - SĐK VNA-4253-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nibisina Viên nén - Sulpyrin, Diphenhydramine, Adiphenine hydrochloride