Danh sách

Tiphasidol

0
Tiphasidol - SĐK VNA-3075-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiphasidol Viên nang - Adiphenine, Diphenhydramine, Metamizole

Tiphasidol

0
Tiphasidol - SĐK VD-1110-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiphasidol Viên nang - Acetaminophen, Adiphenine, Diphenhydramine hydrochloride

Nidal

0
Nidal - SĐK V2-H06-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nidal Viên nang - Adiphenine, Diphenhydramine, Metamizole

Medizina

0
Medizina - SĐK VNA-0972-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Medizina Viên bao phim - Acetaminophen, Diphenhydramine, Adiphenine

Medizina

0
Medizina - SĐK V17-H09-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Medizina Viên bao phim - Analgin, Diphenhydramine, Adiphenine

Bidisidol

0
Bidisidol - SĐK V1-H06-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bidisidol Viên nang cứng - Adiphenine, Diphenhydramine, Metamizole