Danh sách

Adrenaline-BFS 1mg

0
Adrenaline-BFS 1mg - SĐK VD-21546-14 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Adrenaline-BFS 1mg Dung dịch tiêm - Adrenalin (dưới dạng Adrenalin tartrat) 1mg/ml