Danh sách

Thuốc Giotrif - SĐK VN2-603-17

Giotrif

0
Giotrif - SĐK VN2-601-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Giotrif Viên bao phim - Afatinib (dưới dạng Afatinib dimaleat) 20mg