Danh sách

Albenca 200

0
Albenca 200 - SĐK VD-13825-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Albenca 200 Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim - albendazol 200mg

SaVi Albendazol 200

0
SaVi Albendazol 200 - SĐK VD-24850-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. SaVi Albendazol 200 Viên nén bao phim - Albendazol 200mg
Thuốc Mekozetel - SĐK VD-31313-18

Mekozetel

0
Mekozetel - SĐK VD-31313-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mekozetel Viên nén bao phim - Albendazol 200mg

Mitizen 200

0
Mitizen 200 - SĐK VD-32416-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mitizen 200 Viên nén nhai - Albendazol 200mg
Thuốc Albendazol Stada 200 mg - SĐK VD-26554-17

Albendazol Stada 200 mg

0
Albendazol Stada 200 mg - SĐK VD-26554-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Albendazol Stada 200 mg Viên nén bao phim - Albendazol 200mg