Danh sách

Thuốc tẩy giun Albendazol 400mg

0
Thuốc tẩy giun Albendazol 400mg - SĐK VD-20741-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Thuốc tẩy giun Albendazol 400mg Viên nén nhai - Albendazol 400 mg

Thuốc tẩy giun Albendazol 400mg

0
Thuốc tẩy giun Albendazol 400mg - SĐK VD-21304-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Thuốc tẩy giun Albendazol 400mg Viên nén nhai - Albendazol 400 mg

Vidoca

0
Vidoca - SĐK VD-22272-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vidoca Viên nén bao phim - Albendazol 400 mg

Unaben

0
Unaben - SĐK VD-23195-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Unaben Viên nén bao phim - Albendazol 400 mg

Pyme ABZ400

0
Pyme ABZ400 - SĐK VD-22607-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pyme ABZ400 Viên nén bao phim - Albendazol 400 mg

Albendazol 400 mg

0
Albendazol 400 mg - SĐK VD-22647-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Albendazol 400 mg Viên nén - Albendazol 400 mg

Albenca 400

0
Albenca 400 - SĐK VD-26854-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Albenca 400 Viên nén bao phim - Albendazol 400 mg

Cbizentrax

0
Cbizentrax - SĐK VD-28742-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cbizentrax Viên nén bao phim - Albendazol 400 mg
Thuốc Frantel - SĐK VD-24494-16

Frantel

0
Frantel - SĐK VD-24494-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Frantel Viên nén - Albendazol 400 mg
Thuốc Medoten 400 - SĐK VN-19332-15

Medoten 400

0
Medoten 400 - SĐK VN-19332-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medoten 400 Viên nén bao phim - Albendazol 400 mg