Danh sách

Vidoca

0
Vidoca - SĐK VD-11238-10 - Thuốc khác. Vidoca - Albendazol 400mg

Albendazol

0
Albendazol - SĐK VD-10361-10 - Thuốc khác. Albendazol - Albendazol 400mg

Incepban 400 chewable tablet

0
Incepban 400 chewable tablet - SĐK VN-17916-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Incepban 400 chewable tablet Viên nén nhai - Albendazol 400mg

Adazol

0
Adazol - SĐK VD-22783-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Adazol Viên nén bao phim - Albendazol 400mg

Albendazol

0
Albendazol - SĐK VD-23746-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Albendazol Viên nén bao phim - Albendazol 400mg

Vidoca

0
Vidoca - SĐK VD-24944-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vidoca Viên nén - Albendazol 400mg

SaViAlben 400

0
SaViAlben 400 - SĐK VD-27052-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. SaViAlben 400 Viên nén bao phim - Albendazol 400mg

Albendazol 400

0
Albendazol 400 - SĐK VD-28197-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Albendazol 400 Viên nén nhai - Albendazol 400mg

Albendazole Tablets 400mg

0
Albendazole Tablets 400mg - SĐK VN-20662-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Albendazole Tablets 400mg Viên nén nhai - Albendazol 400mg

Bueno

0
Bueno - SĐK VN-21007-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bueno Viên nén bao phim - Albendazol 400mg