Danh sách

Alzed Tablet 400 mg

0
Alzed Tablet 400 mg - SĐK VN-18883-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Alzed Tablet 400 mg Viên nhai - Albendazole 400mg

Farbenal Tablet.

0
Farbenal Tablet. - SĐK VN-20969-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Farbenal Tablet. Viên nén bao phim - Albendazole 400mg
Thuốc Hyaron-400 Chewable Tablet - SĐK VN-20741-17

Hyaron-400 Chewable Tablet

0
Hyaron-400 Chewable Tablet - SĐK VN-20741-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hyaron-400 Chewable Tablet Viên nén nhai - Albendazole 400mg