Danh sách

Thuốc Flexbumin 20% - SĐK QLSP-0750-13

Flexbumin 20%

0
Flexbumin 20% - SĐK QLSP-0750-13 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Flexbumin 20% Dung dịch tiêm truyền - Albumin (người) 20% (10g/50ml)