Danh sách

Albutein

0
Albutein - SĐK VN-1815-06 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Albutein Dung dịch truyền tĩnh mạch-25% - Albumin

Zenalb 20

0
Zenalb 20 - SĐK VN-2223-06 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Zenalb 20 Dung dịch tiêm-10g/50ml - Albumin

Cealb

0
Cealb - SĐK VN-2735-07 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Cealb Dung dịch tiêm truyền-20% - Albumin

Albutein

0
Albutein - SĐK VN-5356-01 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Albutein Dung dịch tiêm truyền - Albumin