Danh sách

Messi-70

0
Messi-70 - SĐK VD-27446-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Messi-70 Viên nén bao phim - Alendronic acid (dưới dạng Alendronat natri) 70mg
Thuốc Albinax 70mg - SĐK VD-25348-16

Albinax 70mg

0
Albinax 70mg - SĐK VD-25348-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Albinax 70mg Viên nén - Alendronic acid (dưới dạng Alendronat natri) 70mg

ZOREMAX 70

0
ZOREMAX 70 - SĐK VD-33220-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. ZOREMAX 70 Viên nén - Alendronic acid (dưới dạng Alendronat natri) 70mg
Thuốc Alenta Tablets 70mg - SĐK VN-22399-19

Alenta Tablets 70mg

0
Alenta Tablets 70mg - SĐK VN-22399-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alenta Tablets 70mg Viên nén - Alendronic acid (dưới dạng Alendronat natri) 70mg