Danh sách

Alfentanil-hameln 0,5mg/ml

0
Alfentanil-hameln 0,5mg/ml - SĐK VN3-39-18 - Thuốc gây tê - mê. Alfentanil-hameln 0,5mg/ml Dung dịch thuốc tiêm/tiêm truyền - Alfentanil (dưới dạng Alfentanil hydrochlorid) 5mg/10ml