Danh sách

Xatral XL 10mg

0
Xatral XL 10mg - SĐK VN-14355-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Xatral XL 10mg Viên nén phóng thích chậm - Alfuzosin HCl
Thuốc Flotral - SĐK VN-10522-10

Flotral

0
Flotral - SĐK VN-10522-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Flotral Viên nén giải phóng có kiểm soát - Alfuzosin HCl

Xatral XL 10mg

0
Xatral XL 10mg - SĐK VN-14355-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Xatral XL 10mg Viên nén phóng thích chậm - Alfuzosin HCl

Gomzat 10mg

0
Gomzat 10mg - SĐK VN-13693-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Gomzat 10mg Viên nén bao phim giải phóng kéo dài - Alfuzosin HCl
Thuốc Alsiful S.R. Tablets 10mg - SĐK VN-13877-11

Alsiful S.R. Tablets 10mg

0
Alsiful S.R. Tablets 10mg - SĐK VN-13877-11 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Alsiful S.R. Tablets 10mg Viên nén phóng thích chậm - Alfuzosin HCl
Thuốc Xatral SR 5mg - SĐK VN-5617-10

Xatral SR 5mg

0
Xatral SR 5mg - SĐK VN-5617-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Xatral SR 5mg Viên nén bao phim phóng thích chậm - Alfuzosin HCl