Danh sách

Thuốc Theralene - SĐK VD-24037-15

Theralene

0
Theralene - SĐK VD-24037-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Theralene Si rô - Alimemazin (dưới dạng Alimemazin tartrat) 0,045g/90ml