Danh sách

Themogene

0
Themogene - SĐK VD-26642-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Themogene Viên nang cứng - Alimemazin (dưới dạng Alimemazin tartrat) 5 mg

Aligic

0
Aligic - SĐK VD-29606-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aligic Viên nén bao phim - Alimemazin (dưới dạng Alimemazin tartrat) 5 mg