Danh sách

Tuxsinal

0
Tuxsinal - SĐK VD-32384-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tuxsinal Viên nang cứng - Alimemazin tartat 5mg

Aginmezin 5

0
Aginmezin 5 - SĐK VD-31564-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aginmezin 5 Viên nén bao phim - Alimemazin tartat 5mg