Danh sách

Tuxsinal 5mg

0
Tuxsinal 5mg - SĐK VNB-1019-01 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tuxsinal 5mg Viên nang - Alimemazine

Tussinlen 5mg

0
Tussinlen 5mg - SĐK VNA-3171-00 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tussinlen 5mg Viên nang - Alimemazine

Thegalin 5mg

0
Thegalin 5mg - SĐK VNB-0706-01 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Thegalin 5mg Viên bao phim - Alimemazine

Thejlawgem 5mg

0
Thejlawgem 5mg - SĐK V389-H12-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Thejlawgem 5mg Viên nén bao phim - Alimemazine

Thelargen

0
Thelargen - SĐK VNA-4615-01 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Thelargen Viên nén bao phim - Alimemazine

Thelena

0
Thelena - SĐK VNA-4307-01 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Thelena Viên bao phim - Alimemazine

Thelena 5%

0
Thelena 5% - SĐK V263-H12-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Thelena 5% Xi rô - Alimemazine

Thelergil

0
Thelergil - SĐK VNA-1967-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Thelergil Viên bao phim - Alimemazine

Thémaxtene 50mg

0
Thémaxtene 50mg - SĐK VNA-3572-00 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Thémaxtene 50mg Xi rô - Alimemazine

Themazin 5mg

0
Themazin 5mg - SĐK V793-H12-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Themazin 5mg Viên bao phim - Alimemazine