Danh sách

Gut A thepharm

0
Gut A thepharm - SĐK VD-22269-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gut A thepharm Viên nén - Allopurinol 300 mg

Allopurinol Stada 300 mg

0
Allopurinol Stada 300 mg - SĐK VD-23985-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Allopurinol Stada 300 mg Viên nén - Allopurinol 300 mg

Sayton

0
Sayton - SĐK VD-25408-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sayton Viên nén - Allopurinol 300 mg

Urictab 300

0
Urictab 300 - SĐK VD-26797-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Urictab 300 Viên nén bao phim - Allopurinol 300 mg

Medi-Allopurinol

0
Medi-Allopurinol - SĐK VD-28987-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Medi-Allopurinol Viên nén - Allopurinol 300 mg

Allopurinol 300 mg

0
Allopurinol 300 mg - SĐK VD-30011-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Allopurinol 300 mg Viên nén - Allopurinol 300 mg
Thuốc Allopsel 300 - SĐK VD-27426-17

Allopsel 300

0
Allopsel 300 - SĐK VD-27426-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Allopsel 300 Viên nén - Allopurinol 300 mg
Thuốc Darinol 300 - SĐK VD-28788-18

Darinol 300

0
Darinol 300 - SĐK VD-28788-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Darinol 300 Viên nén - Allopurinol 300 mg

Allopurinol 300

0
Allopurinol 300 - SĐK VD-25103-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Allopurinol 300 Viên nén - Allopurinol 300 mg

Angut

0
Angut - SĐK VD-26593-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Angut Viên nén - Allopurinol 300 mg