Danh sách

Allopsel

0
Allopsel - SĐK VD-11319-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Allopsel - Allopurinol 300mg

Allopurinol Stada 300mg

0
Allopurinol Stada 300mg - SĐK VD-11301-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Allopurinol Stada 300mg - Allopurinol 300mg

Inaloric-300

0
Inaloric-300 - SĐK VN-17463-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Inaloric-300 Viên nén - Allopurinol 300mg

Zalrinol

0
Zalrinol - SĐK VD-21700-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zalrinol Viên nén - Allopurinol 300mg

Chondrasil

0
Chondrasil - SĐK VN-17919-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Chondrasil Viên nén - Allopurinol 300mg

Deuric 300

0
Deuric 300 - SĐK VD-22224-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Deuric 300 Viên nén - Allopurinol 300mg

SaVi Allopurinol

0
SaVi Allopurinol - SĐK VD-25267-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. SaVi Allopurinol Viên nén bac phim - Allopurinol 300mg

Allopurinol

0
Allopurinol - SĐK VD-25704-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Allopurinol Viên nén - Allopurinol 300mg

Miberic 300

0
Miberic 300 - SĐK VD-26584-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Miberic 300 Viên nén - Allopurinol 300mg

Lorigout 300mg

0
Lorigout 300mg - SĐK VD-28300-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lorigout 300mg Viên nén - Allopurinol 300mg