Danh sách

Grazyme

0
Grazyme - SĐK VN-21612-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Grazyme Viên nang cứng - Alpha amylase (dưới dạng Diatase nấm 1 800) 100mg; Papain 100mg; Simethicon 30mg