Danh sách

Roucile

0
Roucile - SĐK VN-6609-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Roucile Viên nang cứng - Alpha Amylase, Papain, Simethicon

Pepnic

0
Pepnic - SĐK VN-6100-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Pepnic Viên nang - Alpha Amylase, Papain, Simethicon

Gastrel

0
Gastrel - SĐK VN-6362-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Gastrel Viên nang - Alpha Amylase, Papain, Simethicon

Napepsin

0
Napepsin - SĐK VN-13447-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Napepsin Viên nang cứng - Alpha Amylase, Papain, Simethicon