Danh sách

Synneupep

0
Synneupep - SĐK VN-8423-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Synneupep Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone

NeofepaTin

0
NeofepaTin - SĐK VNB-1594-04 - Thuốc đường tiêu hóa. NeofepaTin Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone

Napepsin

0
Napepsin - SĐK VN-1002-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Napepsin Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone

Kapetase

0
Kapetase - SĐK VD-0948-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Kapetase Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone

Ikopep

0
Ikopep - SĐK VN-0161-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Ikopep Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone

Alpamylase DK

0
Alpamylase DK - SĐK V1035-H12-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Alpamylase DK Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone

Zysmas

0
Zysmas - SĐK VN-2697-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Zysmas Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone

X-Zyme

0
X-Zyme - SĐK VN-4217-07 - Thuốc đường tiêu hóa. X-Zyme Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone

Sanagum

0
Sanagum - SĐK VN-13953-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Sanagum Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone

Ecosac

0
Ecosac - SĐK VN-13921-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Ecosac Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone