Danh sách

a -Chymotrypsin

0
a -Chymotrypsin - SĐK VD-22580-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. a -Chymotrypsin Viên nén - Alpha chymotrypsin 4200 IU

Chymotrypsin

0
Chymotrypsin - SĐK VD-32168-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Chymotrypsin Viên nén phân tán - Alpha chymotrypsin 4200 IU

a- Chymotrypsin

0
a- Chymotrypsin - SĐK VD-32846-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. a- Chymotrypsin Viên nén - alpha-chymotrypsin 4200 IU