Danh sách

Arobarit

0
Arobarit - SĐK NC79-H06-03 - Thuốc dùng chẩn đoán. Arobarit Thuốc bột - Barium sulfate

Bari sulfat

0
Bari sulfat - SĐK VNA-3900-00 - Thuốc dùng chẩn đoán. Bari sulfat Thuốc bột - Barium sulfate

BARI SUSP

0
BARI SUSP - SĐK V313-H12-05 - Thuốc dùng chẩn đoán. BARI SUSP hỗn dịch - Barium sulfate

E Z Cat

0
E Z Cat - SĐK VN-9081-04 - Thuốc dùng chẩn đoán. E Z Cat Hỗn dịch - Barium sulfate

Haibaris

0
Haibaris - SĐK VNA-4054-01 - Thuốc dùng chẩn đoán. Haibaris Hỗn dịch - Barium sulfate

Arobarit

0
Arobarit - SĐK NC26-H06-01 - Thuốc dùng chẩn đoán. Arobarit Thuốc bột - Barium sulfate

Arobarit

0
Arobarit - SĐK NC45-H06-02 - Thuốc dùng chẩn đoán. Arobarit Thuốc bột - Barium sulfate

Arobarit

0
Arobarit - SĐK NC14-H06-00 - Thuốc dùng chẩn đoán. Arobarit Túi 100 g - Barium sulfate