Danh sách

Combiwave B50

0
Combiwave B50 - SĐK VN-18537-14 - Thuốc khác. Combiwave B50 Thuốc hít dạng phun sương - Beclometasone dipropionate anhydous 0,012g; (tương đương 200 liều x 50mcg Beclometasone dipropionate)