Danh sách

Combiwave B 100

0
Combiwave B 100 - SĐK VN-18536-14 - Thuốc khác. Combiwave B 100 Thuốc hít dạng phun sương - Beclometasone dipropionate anhydous 0,024 g; (tương đương 200 liều x 100mcg Beclometasone dipropionate)