Danh sách

Cycloson 100

0
Cycloson 100 - SĐK VN-10931-10 - Thuốc khác. Cycloson 100 Viên nang chứa bột dùng để hít - Beclomethasone dipropionate

Belex aqua nasal spray

0
Belex aqua nasal spray - SĐK VN-2369-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Belex aqua nasal spray Hỗn dịch phun mũi-0,42mg/g - Beclomethasone dipropionate

Beclate aquanase

0
Beclate aquanase - SĐK VN-2930-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Beclate aquanase Thuốc xịt mũi-0,1% - Beclomethasone dipropionate

Bcloray

0
Bcloray - SĐK VN-14398-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bcloray Dung dịch khí dung - Beclomethasone dipropionate

Bcloray

0
Bcloray - SĐK VN-14398-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bcloray Dung dịch khí dung - Beclomethasone dipropionate

Beclate Aquanase

0
Beclate Aquanase - SĐK VN-15753-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Beclate Aquanase Thuốc xịt mũi - Beclomethasone dipropionate