Danh sách

Panoxyl Acnegel 25

0
Panoxyl Acnegel 25 - SĐK VN-5643-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panoxyl Acnegel 25 Gel - Benzoyl peroxide

Panoxyl Acnegel 5

0
Panoxyl Acnegel 5 - SĐK VN-5644-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panoxyl Acnegel 5 Gel - Benzoyl peroxide

Panoxyl Acnegel 5

0
Panoxyl Acnegel 5 - SĐK VN-2033-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panoxyl Acnegel 5 Gel bôi ngoài da-5% w/w - Benzoyl peroxide

PanOxyl cream 4% w/w

0
PanOxyl cream 4% w/w - SĐK VN-9861-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. PanOxyl cream 4% w/w Kem bôi - Benzoyl Peroxide

Oxy 10

0
Oxy 10 - SĐK VN-8159-04 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Oxy 10 Hỗn dịch bôi da - Benzoyl peroxide

Oxy 5

0
Oxy 5 - SĐK VN-8160-04 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Oxy 5 Hỗn dịch bôi da - Benzoyl peroxide

Panoxyl Acnegel 10

0
Panoxyl Acnegel 10 - SĐK VN-5642-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panoxyl Acnegel 10 Gel - Benzoyl peroxide

Panoxyl Acnegel 2,5

0
Panoxyl Acnegel 2,5 - SĐK VN-2032-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panoxyl Acnegel 2,5 Gel bôi ngoài da-2,5% w/w - Benzoyl peroxide

Newgi 5

0
Newgi 5 - SĐK VNB-0612-00 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Newgi 5 Kem bôi da - Benzoyl peroxide
Thuốc Panoxyl Acnegel 10 - SĐK VN-2031-06

Panoxyl Acnegel 10

0
Panoxyl Acnegel 10 - SĐK VN-2031-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panoxyl Acnegel 10 Gel bôi ngoài da-10% w/w - Benzoyl peroxide