Danh sách

Diserti 24

0
Diserti 24 - SĐK VD-24108-16 - Thuốc khác. Diserti 24 Viên nén - Betahistin dihydroclorid 24mg

Divaserc

0
Divaserc - SĐK VD-30339-18 - Thuốc hướng tâm thần. Divaserc Viên nén - Betahistin dihydroclorid 24mg

Vinhistin 24mg

0
Vinhistin 24mg - SĐK VD-28149-17 - Thuốc hướng tâm thần. Vinhistin 24mg Viên nén - Betahistin dihydroclorid 24mg

Betahistin 24

0
Betahistin 24 - SĐK VD-27033-17 - Thuốc hướng tâm thần. Betahistin 24 Viên nén bao phim - Betahistin dihydroclorid 24mg

Umtes 24mg

0
Umtes 24mg - SĐK VD-29083-18 - Thuốc hướng tâm thần. Umtes 24mg Viên nén - Betahistin dihydroclorid 24mg

Betaserc 24mg

0
Betaserc 24mg - SĐK VN-21651-19 - Thuốc hướng tâm thần. Betaserc 24mg Viên nén - Betahistin dihydroclorid 24mg

Meyerhistin

0
Meyerhistin - SĐK VD-33829-19 - Thuốc hướng tâm thần. Meyerhistin Viên nén bao phim - Betahistin dihydroclorid 24mg