Danh sách

Maxlight 8

0
Maxlight 8 - SĐK VD-10988-10 - Thuốc hướng tâm thần. Maxlight 8 - Betahistin dihydroclorid 8mg

Betahistine Stada 8 mg

0
Betahistine Stada 8 mg - SĐK VD-11935-10 - Thuốc hướng tâm thần. Betahistine Stada 8 mg - Betahistin dihydroclorid 8mg

Divaser

0
Divaser - SĐK VD-14027-11 - Thuốc hướng tâm thần. Divaser Hộp 6 vỉ x 10 viên nén tròn - Betahistin dihydroclorid 8mg

Agihistine 8

0
Agihistine 8 - SĐK VD-13746-11 - Thuốc hướng tâm thần. Agihistine 8 Hộp 5 vỉ x 20 viên nén - Betahistin dihydroclorid 8mg

Diserti 8

0
Diserti 8 - SĐK VD-25109-16 - Thuốc hướng tâm thần. Diserti 8 Viên nén - Betahistin dihydroclorid 8mg

Betahistin 8 A.T

0
Betahistin 8 A.T - SĐK VD-25651-16 - Thuốc hướng tâm thần. Betahistin 8 A.T Viên nén - Betahistin dihydroclorid 8mg

Vinhistin 8mg

0
Vinhistin 8mg - SĐK VD-29235-18 - Thuốc hướng tâm thần. Vinhistin 8mg Viên nén - Betahistin dihydroclorid 8mg

SaVi Betahistine 8

0
SaVi Betahistine 8 - SĐK VD-29119-18 - Thuốc hướng tâm thần. SaVi Betahistine 8 Viên nén - Betahistin dihydroclorid 8mg

Usarhistin 8

0
Usarhistin 8 - SĐK VD-33511-19 - Thuốc hướng tâm thần. Usarhistin 8 Viên nén - Betahistin dihydroclorid 8mg
Thuốc Divaser - SĐK VD-28453-17

Divaser

0
Divaser - SĐK VD-28453-17 - Thuốc hướng tâm thần. Divaser Viên nén - Betahistin dihydroclorid 8mg