Danh sách

Verist-16mg

0
Verist-16mg - SĐK VN-17599-13 - Thuốc hướng tâm thần. Verist-16mg Viên nén - Betahistine dihydrochloride 16mg
Thuốc Betaserc 16mg - SĐK VN-17206-13

Betaserc 16mg

0
Betaserc 16mg - SĐK VN-17206-13 - Thuốc hướng tâm thần. Betaserc 16mg Viên nén - Betahistine dihydrochloride 16mg