Danh sách

Hoàn thiên vương bổ tâm

0
Hoàn thiên vương bổ tâm - SĐK V923-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn thiên vương bổ tâm - Đan sâm, huyền sâm, đương qui, viễn chí, toan táo, đảng sâm, bá tử nhân, bạch linh, cát cánh, ngũ vị tử, cam thảo, mạch môn, thiên môn đông, địa hoàng