Danh sách

Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị

0
Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị - SĐK V375-H12-10 - Thuốc khác. Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị Thuốc thang - Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, xuyên khung, đương quy, thục địa, Bạch thược, đại táo, đỗ trọng, kỷ tử, quế chi,

Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị

0
Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị - SĐK V375-H12-10 - Thuốc khác. Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị - Đảng sâm, bạch linh, bạch truật, xuyên khung, đương quy, thục địa, bạch thược, đại táo, đỗ trọng, kỷ tử, quế chi....