Danh sách

Bảo hoàn đại bổ

0
Bảo hoàn đại bổ - SĐK V506-H12-10 - Thuốc khác. Bảo hoàn đại bổ - Đảng sâm, Bạch truật, Câu kỷ tử, Mạch môn, Thục địa, Hà thủ ô đỏ, Đương qui, Ngưu tất, Toan táo nhân, Ngũ vị tử..