Danh sách

Bảo hoàn đại bổ

0
Bảo hoàn đại bổ - SĐK V506-H12-10 - Thuốc khác. Bảo hoàn đại bổ Viên hoàn cứng - Đảng sâm, Bạch truật, câu kỷ tử, mạch môn, thục địa, hà thủ ô đỏ, Đương quy, ngưu tất, toan táo nhân, ngũ vị tử