Danh sách

Kakama

0
Kakama - SĐK V591-H12-10 - Thuốc khác. Kakama Cao lỏng - Đào nhân, hồng hoa, sinh địa, xích thược, xuyên khung, chỉ xác, sài hồ, cát cánh, đương quy, cam thảo

Kakama

0
Kakama - SĐK V418-H12-10 - Thuốc khác. Kakama - Đào nhân, hồng hoa, sinh địa, xích thược, xuyên khung, chỉ xác, sài hồ, cát cánh, đương quy, cam thảo

Kakama

0
Kakama - SĐK V591-H12-10 - Thuốc khác. Kakama - Đào nhân, hồng hoa, sinh địa, xích thược, xuyên khung, chỉ xác, sài hồ, cát cánh, đương quy, cam thảo