Danh sách

Thuốc LYCOPEGA - Dầu gấc sữa ong chúa - SĐK 13415/2005/CBTC-YT

LYCOPEGA – Dầu gấc sữa ong chúa

0
LYCOPEGA - Dầu gấc sữa ong chúa - SĐK 13415/2005/CBTC-YT - Thực phẩm chức năng. LYCOPEGA - Dầu gấc sữa ong chúa - - Dầu Gấc nguyên chất ………...200mg - Sữa Ong chúa…………………..20mg - Vitamin E…………….....….….20IU