Danh sách

Thuốc Tears Naturale II - SĐK VN-19384-15

Tears Naturale II

0
Tears Naturale II - SĐK VN-19384-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tears Naturale II Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn - Dextran70 1 mg/ml; Hypromellose 3 mg/ml