Danh sách

Bitolysis 4,25%

0
Bitolysis 4,25% - SĐK VD-18933-13 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 4,25% Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextro monohydrat 4,25g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactal 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 25,7mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100ml