Danh sách

Ditanavic – Nic

0
Ditanavic - Nic - SĐK VD-14072-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ditanavic - Nic Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim. Chai 100 viên, 500 viên nén bao phim - Paracetamol 400 mg, Dextromethorphan HBr 30 mg

Ditanavic-Nic

0
Ditanavic-Nic - SĐK VD-14073-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ditanavic-Nic Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 100 viên, 500 viên nang cứng - Paracetamol 400 mg, Dextromethorphan. HBr 30 mg