Danh sách

Thuốc Siro Touxirup - SĐK VD-18889-13

Siro Touxirup

0
Siro Touxirup - SĐK VD-18889-13 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Siro Touxirup Si rô - Dextromethorphan HBr 5mg/5ml; Clorpheniramin maleat 1,33 mg/5ml; Guaifenesin 33,3 mg/5ml; Natribezoat 50 mg/5ml